Jag har krockat

Ibland kan olyckan vara framme. Om det inträffar kan vi hjälpa dig.

Gör så här

  • Gör ett besök hos oss och visa oss din skada. Tillsammans med dig gör vi en bedömning om du behöver hjälp av ditt försäkringsbolag.
  • Vi skapar ett kostnadsförslag till dig eller skickar en skadekalkyl till ditt försäkringsbolag.
  • Vi beställer delar så snart vi har fått ok från ditt försäkringsbolag.
  • Behöver du en hyrbil under reparationstiden och ditt försäkringsbolag ersätter det så kontaktar du försäkringsbolaget. De berättar vilket hyrbilsföretag du ska använda. Många hyrbilsföretag kör ut hyrbilen direkt till oss.
  • När arbetet är klart och du hämtar bilen betalar du självrisken och egna arbeten till oss.

Kontakta oss för mer information och förfrågningar.